Właściwość terytorialna

Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Wojciecha Sacharczuka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego we Włocławku. W skład tego obszaru wchodzą miasto Kowal i miasto Włocławek oraz następujące gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek.Ponadto stosownie do treści art. 10 ust 1. Ustawy o Komornikach Sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kancelaria Komornika Sądowego Wojciecha Sacharczuka znajduje się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku obejmującym obszar właściwości następujących sądów:

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, Sąd Rejonowy w Świeciu, Sąd Rejonowy w Tucholi, Sąd Rejonowy w Żninie),

Sądu Okręgowego w Elblągu, (jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Braniewie, Sąd Rejonowy w Elblągu, Sąd Rejonowy w Iławie, Sąd Rejonowy w Ostródzie, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, Sąd Rejonowy w Działdowie)

Sądu Okręgowego w Gdańsku (jednostki podległe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sąd Rejonowy w Gdyni, Sąd Rejonowy w Kartuzach, Sąd Rejonowy w Kościerzynie, Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Sąd Rejonowy w Malborku, Sąd Rejonowy w Sopocie, Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, Sąd Rejonowy w Tczewie, Sąd Rejonowy w Wejherowie)

Sądu Okręgowego w Słupsku, (jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Bytowie, Sąd Rejonowy w Chojnicach, Sąd Rejonowy w Człuchowie, Sąd Rejonowy w Lęborku, Sąd Rejonowy w Miastku, Sąd Rejonowy w Słupsku)

Sądu Okręgowego w Toruniu (jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Brodnicy, Sąd Rejonowy w Chełmnie, Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Sąd Rejonowy w Toruniu, Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie)

Sądu Okręgowego w Włocławku (jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Sąd Rejonowy w Lipnie, Sąd Rejonowy w Radziejowie, Sąd Rejonowy w Rypinie)

W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi mającemu miejsce zamieszkania/miejsce siedziby poza właściwością Sądu Rejonowego we Włocławku, lecz w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku , wierzyciel, stosownie do treści art. 10 ust. 3 jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa do wyboru Komornika.

Wszelkie wnioski o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi mającemu miejsce zamieszkania/miejsce siedziby poza właściwością miejscową Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, będą niezwłocznie zwracane wierzycielowi.

W przypadku wątpliwości czy miejsce zamieszkania/miejsce siedziby dłużnika znajduje się we właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, zachęcamy do telefonicznego kontaktu z Kancelarią.