Klauzula RODO


W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych. w zgodzie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, informuję:
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Wojciech Sacharczuk, Kancelaria Komornicza nr IX we Włocławku z siedzibą przy ul. Królewieckiej 34, 87-800 Włocławek, telefon 504-404-779. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii.