Nasze Narzędzia:

Komornik Sądowy w celu ustalenia majątku dłużnika, korzysta z zewnętrznych systemów, za pomocą których uzyskuje informację o tym, czy dłużnik posiada majątek, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję.

Tutejszy Komornik korzysta z następujących systemów:

OGNIVO – system pozwalający ustalić w jakich bankach dłużnik posiada rachunki, a następnie dokonać ich zajęcia.

ZUS PUE– poprzez formularz ZUS EKS możliwe jest ustalenie aktualnego miejsca pracy dłużnika, lub oddziału ZUS, z którego pobiera świadczenie.

CEPiK – system pozwalający ustalić, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdów mechanicznych, ze wskazaniem wszystkich danych identyfikacyjnych pojazdu.

CBDKW– system pozwalający ustalić, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości.

CEIDG – Rozszerzony dostęp umożliwia Komornikom ustalanie szczegółowych danych dłużnika, w sytuacji gdy wierzyciel dysponuje jedynie numerem NIP

EPU – Za jego pośrednictwem możliwe jest nie tylko uzyskanie tytułu wykonawczego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, lecz możliwe jest również złożenie wniosku egzekucyjnego do wskazanego Komornika.